Kutatók

Név Kutatási téma
Abonyi András
tudományos munkatárs
Fitoplankton funkcionális ökológia
Balogh Csilla
csoportvezető
tudományos munkatárs
makroszkópikus vízi gerinctelenek, inváziós fajok, monitoring, biodiverzitás, haltáplálék szervezetek
Bernát Gábor
tudományos főmunkatárs
Biró Marianna
tudományos munkatárs
történeti tájökológia, hagyományos ökológiai tudás, tájléptékű élőhely-térképezés, Natura2000 élőhelyek, környezeti nevelés
Bíró Péter
kutató professzor emeritus
hidrobiológia, halak, Balaton
Blix Katalin
tudományos munkatárs
Boros Emil, PhD
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
ökológia, limnológia, zoológia, konzervációbiológia
Boros Gergely
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
Boross Nóra Judit
tudományos segédmunkatárs
Brooks, Daniel R professzor
tudományos tanácsadó
Czeglédi István
tudományos segédmunkatárs
Halegyüttesek, természetvédelem, ökológia
Elekes Károly, az MTA Doktora
kutató professzor emeritus
neurobiológia
Erős Tibor
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
halökológia, közösségökológia, természetvédelmi biológia, biológiai vízminősítés, monitorozás
Felpécziné Farkas Anna
tudományos főmunkatárs
felszíni vizek környezetállapotának értékelése, biomonitoring, bioindikáció, ökotoxikológia
Prof. G.-Tóth László, az MTA doktora
igazgató
tudományos tanácsadó
zooplankton populációdinamika, táplálkozásbiológia, anyagcsere, légzés, környezetszennyezés kérdései
Gál Blanka
tudományos segédmunkatárs
Győri János, PhD
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
neonikotinoidok, metabolit, ökotoxikológia, biomarker, acetilkolin, P2X receptorok
Horváth Ferenc, PhD
csoportvezető
informatikai felelős
erdődinamika, erdőökológia, ökoszisztéma modellezés, vegetációtérképezés, térinformatika, adatbázisfejlesztés, honlapfejlesztés
Hubai András
tudományos segédmunkatárs
Jordán Ferenc
osztályvezető
tudományos tanácsadó
Biológiai hálózatok
Kardos Vivien
intézeti mérnök
Kiss Tibor
kutató professzor emeritus
Kovács Attila
tudományos munkatárs
alga ökofiziológia, vírus ökológia, algatörzs izolálás, fotobioreaktor technológia
Kovács-Hostyánszki Anikó
tudományos munkatárs
kutatás, pollináció, vadméhek, koordináció
Král Adrienn
tudományos segédmunkatárs
Kun Ádám
tudományos főmunkatárs
Lovas Sándor
tudományos segédmunkatárs
levelező PhD hallgató, Lymnaea, elektrofiziológia, endokrin diszruptorok
Maász Gábor, Pharm. D.
tudományos munkatárs
Neurokémia, Neuropeptidek, Proteomika, Tömegspektrometria
Menczelesz Noémi
intézeti mérnök
kísérletes patakökológia
Molnár Éva
tudományos segédmunkatárs
Pálffy Károly
tudományos munkatárs
fitoplankton, funkcionális diverzitás, áramlási citometria
Pásztor Erzsébet
tudományos főmunkatárs
Paulovits Gábor
tudományos főmunkatárs
hal-ökológia, populációdinamika, invazív fajok
Dr. Pirger Zsolt
csoportvezető
tudományos főmunkatárs
gerinctelen és alacsonyabb rendű gerinces neurobiológia, adaptáció, viselkedési mintázatok, biomarkerek, kémiai ökológia
Preiszner Bálint
tudományos segédmunkatárs
viselkedésökológia; madárvonulás;
Scheuring István
tudományos tanácsadó
Evolúciós ökológia, a kooperáció evolúciója, humán evolúció elméleti kérdései
Schmera Dénes
tudományos főmunkatárs
közösségi ökológia, természetvédelmi biológia, vízi ökológia
Serfőző Zoltán, PhD
tudományos főmunkatárs
nitrogén-monoxid, Gastropoda idegrendszer, kondíció biomarkerek, biológiai online monitoring
Specziár András
tudományos főmunkatárs
Halökológia, halak tápláléka, természetes vízi halgazdálkodás
Szántó András
tudományos segédmunkatárs
evolúció, mesterséges intelligencia, nyelvi és fogalmi feldolgozás
Prof. Szathmáry Eörs, az MTA tagja
kutató professzor
elméleti evolúcióbiológia
Szegő Dóra
tudományos segédmunkatárs
Szivák Ildikó
tudományos munkatárs
vízi makrogerinctelenek, ökológia, filogenetika
Takács Péter
tudományos főmunkatárs
Tóth Mónika
tudományos munkatárs
Chironomidae, paleolimnológia, ökológia
Tóth Viktor
osztályvezető
tudományos főmunkatárs
ökofiziológia, hínár, nád, tápanyag, fény, kompetíció, változatosság
Tugyi Nóra
tudományos segédmunkatárs
sekély tavak, bakterioplankton, produkció
Vásárhelyi Zsóka
tudományos segédmunkatárs
munkamegosztás, személyiségdiverzitás, többszintű szelekció
Vehovszky Ágnes
tudományos főmunkatárs
Gerinctelen neurobiológia, elektrofiziológia, farmakológia, azonosított neuronok, neurotranszmitter receptorok, neurotoxikológia, cianobakteriális neurotoxinok
Vitál Zoltán
tudományos munkatárs
halbiológia, hidroakusztika, halmorfometria

Oldalak